دسته بندی - گیاهان آپارتمانی

روش نگهداری گل بابا آدم در آپارتمان

گل بابا آدم یا آلو کازیا بومی مناطق گرم آسیا، در حدود ۴۰ نوع گونه و تعداد زیادی دورگ(هیبرید) دارد، که شامل گیاهان یک ساله و چند ساله است.از جمله گیاهان زینتی است که علاوه بر آن از ریشه آن در طب سنتی...

آماریلیس

آماریلیس آماریلس دارای 75 گونه است. اغلب آنهائی که به عنوان گیاه آپارتمانی مورد استفاده قرار...