دسته بندی - تکثیر

آموزش اصولی کاشت بذر

در مقاله قبلی یکی از روش‌های تکثیر گیاهان و کاکتوس‌ها که پیوند زدن بود بحث کردیم. در این مقاله قصد داریم درباره کاشت بذر ، دومین روش تکثیر کاکتوس و شرایط آن صحبت کنیم. با گلتوس همراه باشید. محل کشت...

پیوند زدن کاکتوس

در این مقاله قصد داریم روش‌های پیوند زدن کاکتوس را برای شما توضیح بدهیم؛با گلتوس همراه باشید...