دسته بندی - قارچ ها

نتایج کشت توده‌ای هاگ

همان‌طور که قبلا اشاره شد، در صورت عدم امکان تولید یک نژاد صد در صدخالص می‌توان با تهیه چندین کشت هاگ به سادترین صورت ممکن یک نژاد نسبتا سالم و درخور استفاده تولید نمود. جوانه زنی توده هاگ در صورت...

تکنیک‌های جوانه زنی هاگ

پس از تهیه هاگ‌های لازم و مطلوب می‌توان کشت هاگ را آغاز کرده، بدین ترتیب که ابتدا حلقه تلقیح یا تیغ...

چرخه زندگی قارچ خوراکی

در مقاله قبلی با پرورش قارچ خوراکی تا حدودی آشنا شدید، در ادامه در مورد چرخه زندگی قارچ صحبت خواهیم...