دسته بندی - درختان

چگونه درخت زردآلو بکاریم؟

درخت زردآلو میوه ای شیرین و آب دار دارد، زردآلو طاقت سرمای شدید در زمستان را ندارد. این درخت خزان دارد و برگ‌هایش شکل قلبی نوک تیز می‌باشد. ارتفاع این درخت تا ۵ متر نیز می‌رسد. شکوفه‌های زردآلو درشت...