دسته بندی - آفات و بیماری ها

آفات و بیماری کاکتوس‌ها و نحوه درمان آن‌ها

 حشرات و آفات حمله کننده به این گیاهان معمولا کوچک بوده و در محل اتصالات برگ، غنچه‌های گل‌ها ویا خاک مخفی می‌شوند.لذا به سختی می‌توان آن‌ها را مشاهده کرد. بهتره است هر چند مدت یک بار گیاهان رو بازرسی...

بیماری گیاهان

اختلالات فیزیولوژیک یک گیاه که بر اثر تحریک یک عامل بوجود می آید را بیماری می گویند که ممکن است در...