گیاهان آپارتمانی گیاهان فضای باز

استقرار کاکتوس درهوای آزاد

درمقاله قبلی در مورد استقرار کاکتوس و گیاهان گوشتی در آپارتمان بحث کردیم، در این مقاله استقرار کاکتوس در هوای آزاد را مورد بحث قرار خواهیم داد:

در صورتی که کاکتوس  وگیاهان گوشتی پرورش یافته در آپارتمان به هوای آزاد انتقال یابند موجب تغیراتی در آن‌ها می‌گردد، که از آن جمله می‌توان به تیره‌تر شدن رنگ‌ برگها، تنومند شدن گیاهان ودر اغلب آنها به افزایش شکوفائی گل‌ها اشاره کرد.

کاکتوس

کاکتوس

اگر به مقاومت گیاهی که به کاشت در هوای آزاد انتخاب نموده‌اید، اطمینان ندارید، قبل از کاشت در زمین، مدتی آنرا در گلدان یا ظروف دیگر کشت کنید. این عمل کمک میکند در صورت بروز سرما و یخبندان یا مناسب نبودن شرایط محیط بتوان آنرا را به راحتی به داخل گلخانه ویا آپارتمان منتقل کرد.

البته تعدادی از کاکتوس و گیاهان گوشتی هستند، که می‌توانند سرمای شب و درجات حرارت نزدیک صفر را تحمل کنند. در طول سرمای سخت زمستان می‌توان این گیاهان را به آپارتمان ویا اینکه سرپوشی مناسب برقرار کرد.

ائونیوم(Aeoniums) کم رشد، و اشوریاها، و گیاهان یخی، مناسب کنار تپه‌ها، زیر درختان وبین صخره‌ها می‌باشند.

مامی‌لاریاها، اکی‌نوسرئوس‌ها، وبعضی کراسولا‌ها در مکانهائی که با ارتفاع متوسط و گیاهان کپه‌ای می‌باشد، می‌توانند بهترین رشد رو داشته باشند.

برای کاشت کاکتوس در هوای آزاد بسته به نوع رشدشان آنها را به ۳ گروه تقسیم می‌کنیم:

۱-نوع سرئوس وگیاهان مشابه آن که دارای شاخه‌های قوی و ضخیم و درخت مانند است.

۲-انواع کروی ویا کم رشد.

۳-اکی‌نوکاکتوس‌ها با یکری شبیه استوانه ویا بشکه.

گیاهان گوشتی را می‌توان به ۴ گروه تقسیم کرد.

۱-واریته‌های به شکل رزت.

۲-آلوئه و آگاوهای شمشیری شکل.

۳-انواع درختچه مانند کوچک (کوتیلدونها-کراسولا‌ها)

۴-پوشش‌های زمینی خزنده

معمولا کاکتوسها وگیاهان گوشتی را در اوائل فصل سرما از هوای آزاد به گلخانه منتقل می‌کنند. در گلخانه به علت شرایط مساعد از قبیل روشنائی کافی و تهویه، گرمای تنظیم شده و سیستم‌های حفاظتی در مقابل سرما و گرمای خورشید، این گیاهان به رشد خود ادامه می‌دهند.

گلتوس؛ هر خانه یک گلخانه

پیام بگذارید