ساکولنت ها کاکتوس ها

شناسایی کاکتوسها

شناسایی کاکتوس خیلی ساده است اکثر کاکتوسها به جز تعداد معدودی از قبیل (پرسیکاPereskia)و خانواده نزدیک آن، برگ ندارند یا اگر برگی هم مشهود باشد به زودی از بین خواهد رفت.

با این وجود اغلب آنها دارای خارها و موهای ریز می‌باشند، حتی بعضی از کاکتوسها هم بدون خار هستند و برخی هم دارای موهای طویل و پوشش کرکی می‌باشند

گفته می‌شود که همه کاکتوسها، گیاهان گوشتی هستند،لیکن همه گیاهان گوشتی خاردار کاکتوس نمی‌ باشند.

برای شناسایی این تفاوت باید ابتدا بررسی شود که آیا گیاه مورد نظر خار یا موهای سخت و زبر دارد؟

اگر چنین است آیا خارها بصورت مجتمع از قسمتی از پوست بیرون آمده‌اند وقسمتهای از پوست هم بدون خار است؟

اگر دو حالت نامبره مثبت بود گیاه به احتمال زیاد کاکتوس می‌باشد.

اگر یک حالت، از دو حالت مثبت ویا هردو حالت منفی است، گیاه مورد نظر از گیاهان گوشتی ویا آبدار به شمار می‌رود.

از نظر گیاه شناسی فقط کاکتوس دارای آرئول (Areole)(مناطقی بر روی ساقه یا شاخه کاکتوسها که محل تولید گلها و خارها می‌باشد).

کاکتوس

کاکتوس

اجتماع خارها به صورت ردیفی در روی رشته‌های برجسته قرار می‌گیرد مانند کاکتوس بشکه‌ای(barr cacti) وساگوارو(saguaro) در بعضی موارد هم آرئولها بدون ترتیب پخش گردیده‌اند. هر آرئولی معمولی حاوی تعداد خار می‌باشد.

در دیگر گیاهان گوشتی خاردار، خارها یا تیغهای منفرد بوده وبه ندرت به صورت مجتمع ویا خوشه‌ای ظاهر می‌گردند. اختلاف دیگر کاکتوسها با دیگر گیاهان گوشتی که به راحتی قابل شناسائی است عبارتست از: در کاکتوسها گلها از آرئول خارج می‌گردد.

گلها معمولا بیضی، قیفی شکل دهانه گشاد و اغلب شکوفه‌ها دارای پرچمهای نامعین طویل به تعداد بیش از ۵۰ عدد می‌باشد.

مراقبت و نگهداری کاکتوس‌ها و گیاهان گوشتی(گیاهان آبدار):

پرورش ونگهداری کاکتوسها به مراتب آسانتر از سایر گیاهان می‌باشد.

برگها وساقه‌های گوشتی این گیاهان مقادیر زیادی آب را در خود ذخیره می‌نمایند، لذا در صورت فراموش نمودن آبیاری آنها، این گیاهان می‌توانند از ذخایر آبی خود استفاده نمایند.

بافت سخت خارجی آنها در بعضی همراه با خار، اکثراً مانع حمله حشرات به آنها می‌گردد.به هر صورت این گیاهان هم بایستی از مراقبت‌های ویژ‌ه‌ای برخوردار گردند تا بتوانند فرم ایده‌ال خود را حفظ نمایند.

محل استقرار کاکتوس و گیاهان گوشتی(گیاهان آبدار)

برای به‌دست آوردن گیاهان طبیعی با رشد کافی و مطلوب و نیز حصول گلهای مرغوب باید کاکتوسها ویا گیاهان گوشتی را در محل مخصوص خودشان قرار داد.

اگر شرایط مورد نظر مناسب نباشد گیاهان به خوبی رشد ننموده و گلهایشان نیز کیفیت و کمیت واقعی را نخواهند داشت، با این وجود گیاهان زنده می‌مانند.

روشنایی در رنگ گلها و ساقه‌ها وشکل غنچه‌های گل تاثیردارد.

در آفتاب برگها دارای رنگ تند و گیاه گل فراوان می‌دهد. در روشنائی بسیار کم، گیاهان بیرنگ و گلهای کم و پراکنده تولید می‌کنند.

گلتوس؛ هر خانه یک گلخانه

پیام بگذارید